May 24th, 2009

elodea weed

דברים שנפלו לחיקי


אז התפרסמה ההודעה הזו בפורום כותבי מד"ב, וגררה אחריה פתיל משועשע משהו (ולאלה שלא עומדים בפיתוי ונכנסים לקרוא את פתיל האירוח המדובר - ה"מומחה" הוא אדם עילג להפליא. התשובות שלו הפכו את יומי לבהיר לאין שיעור).

וגם - המלכה מנהלת את תחרות שירי הסייפיקו, והיא פרסמה הודעה שמזרזת מחברים לשלוח את פרטיהם. במשקל 5-7-5, כמובן.

ויומולדת 10 שמח למניאק (נדלק לי אייקון שמספר על זה, אז אני יודעת...)

אנשים טובים יש מסביב. חבל שהעבודה שלי מונעת ממני לראות את זה.